Foryngelsesstrategier for å redusere råteforekomst i fremtidige bestand (Arbeidspakke 4)

Kan råtesmitte til neste generasjon reduseres?

Les mer »

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Les mer »

Treslagsskifte kan hjelpe mot rotråte

Problemet med rotråte i granskogen er et vedvarende problem, som det er vanskelig å få bukt med, sier Norges Skogeierforbund. De har laga retningslinjer for skogeiere i håp om å bøte litt på problematikken.

Les mer »