PRECISION - webinar om råte i skog

Hele 167 stykk deltok på webinar om «PRECISION» prosjektet den 23. november.

Les mer »

Ny teknologi gjør skogbruket i Trøndelag mer bærekraftig

I det grønne skiftet skal fornybare råvarer slik som tømmer erstatte fossile. Skogen er imidlertid utsatt for råteangrep, noe som reduserer både verdien på tømmeret og karbonlagringen i skog og treprodukter.

Les mer »

Foryngelsesstrategier for å redusere råteforekomst i fremtidige bestand (Arbeidspakke 4)

Kan råtesmitte til neste generasjon reduseres?

Les mer »

Nyhetsarkiv