Ny teknologi gjør skogbruket i Trøndelag mer bærekraftig

I det grønne skiftet skal fornybare råvarer slik som tømmer erstatte fossile. Skogen er imidlertid utsatt for råteangrep, noe som reduserer både verdien på tømmeret og karbonlagringen i skog og treprodukter.

Les mer »

Foryngelsesstrategier for å redusere råteforekomst i fremtidige bestand (Arbeidspakke 4)

Kan råtesmitte til neste generasjon reduseres?

Les mer »

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Les mer »