Om prosjektet

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år.


Målet med prosjektet "Precision" er å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Viktigste områder er bedre utnyttelse av data fra hogstmaskiner, forbedrede takseringsmetoder og et rammeverk for hvordan optimal hogstalder fastsettes gitt risiko for eg. råte, vind skader etc.


Prosjektet ledes av NIBIO, og er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Samarbeidspartnere Norge
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
Skogkurs (Skogbrukets kursinstitutt)