Arbeidspakke 1

Formålet med arbeidspakke 1 er å utvikle en metode for automatisk innsamling av stedfestede data på forekomst av råte. Innsamlingen skal foregå fra hogstmaskinene, og dataene skal lagres i en felles database. Det teknologiske grunnlaget for innsamling av slik data finnes allerede, men det trengs en videre utvikling og tilpasning for bruk til råtekartlegging.

 

Arbeidspakke 1 er utgangspunktet for resten av arbeidspakkene.

 

Prosjektleder: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Internasjonal partner: Umeå universitet, Sverige (UMU).