Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 2 skal bruke data samlet inn i arbeidspakke 1 samt data om lokal klimatiske, edafiske og demografiske faktorer, til å forbedre modelleringen av rotråtens spredningsevne og nedbrytningsdynamikk. Disse dataene skal bidra til å bedre forstå effekten av ulike skogkulturtiltak på forekomst av råte, og hjelpe med utviklingen av nye og bedre foryngelsesstrategier

 

Prosjektleder: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Internasjonal partner: Universitetet I Øst-Finland, Finland (UEF)