Arbeidspakke 3

I arbeidspakke 3 skal det jobbes med å utarbeide kart som presenterer forventet råteforekomst og alvorlighetsgraden av forekomsten. Disse kartlagene skal blant annet fungere som supplerende informasjon for beslutningstakere innen skogforvaltningen, og bidra til å anslå optimal omløpstid.

 

Prosjektleder: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Internasjonal partner: Edmund Mach Foundation, Italia