Arbeidspakke 4

Hovedmålet med arbeidspakke 4 er å utvikle stedsspesifikke foryngelsesstrategier for de forskjellige bestand, slik at man kan redusere forekomsten av råteproblematikk hos fremtidstrærne. Her kan man blant annet gjøre vurderinger rundt kostnad og gevinst ved å etablere blandingsbestand eller utføre treslagsskifte på hele eller deler av ett bestand.

 

Prosjektleder: Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Internasjonal partner: Sveriges landbruksuniversitet, Sverige (SLU)