Arbeidspakke 5

Arbeidspakke 5 skal jobbe med å utvikle et verktøy for optimalisering av omløpstiden på allerede eksisterende bestand, med tanke på å redusere tap på grunn av råte. Verktøyet skal også kunne brukes til å gjøre vurderinger av andre risikofaktorer slik som vindfall.

 

Prosjektleder: Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)