Arbeidspakke 6

Formålet med arbeidspakke 6 er å vurdere hvilken effekt ulike forekomster av råte har på verdiskaping og sluttprodukt gjennom verdikjeden. Dette vil bidra til å kunne fastslå gevinsten ved å redusere råteforekomster i skogen.

 

Prosjektleder: Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)
Internasjonal partner: Universitetet i Freiburg, Tyskland